Αιτήσεις εγγράφων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) από το Βουλευτή.

Ημερ.
Αρ.Πρωτ.
Θέμα
02/04/2015
103
Στοιχεία για ανεπίδεκτα είσπραξης ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια από ΤτΕ
07/06/2016
407
Σύνολο Διαφημιστικής Δαπάνης
05/07/2016
450
Σχετικά με την εξαφάνιση δύο κοντέινερ τσιγάρων από τον ΟΛΘ
21/07/2016
471
Σύνολο Διαφημιστικής Δαπάνης
06/01/2017
196
Λίστα Ακινήτων Υπουργείου Οικονομικών
08/03/2017
319
Σχετικά με την εγγυητική επιστολή Καλογρίτσα

Close