Επιτροπή Οικονομικών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  πρακτικά και/ή βίντεο από τη συμμετοχή του Βουλευτή στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Ημερ.
Θέμα συνεδρίασης
Σχετικά πρακτικά
Σχετικό βίντεο
06/03/2015
Νομοσχέδιο: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.
πρακτικά
βίντεο
19/03/2015
Νομοσχέδιο: Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
πρακτικά
βίντεο
22/04/2015
Νομοσχέδιο: Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41) A.A. 1η συνεδρίαση
πρακτικά
βίντεο
23/04/2015
Νομοσχέδιο: Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41) A.A. 2η συνεδρίαση
πρακτικά
βίντεο1
βίντεο2
24/04/2015
Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki KATAINEN, αρμόδιου για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα με θέμα: “Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
πρακτικά
βίντεο
29/04/2015
Νομοσχέδιο: Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις A.A. 1η συνεδρίαση
πρακτικά
βίντεο
05/05/2015
Νομοσχέδιο: Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις A.A. 2η συνεδρίαση
πρακτικά
βίντεο1
βίντεο2
12/06/2015
Νομοσχέδιο: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις.
πρακτικά
βίντεο
15/07/2015
Νομοσχέδιο: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)
πρακτικά
βίντεο1
βίντεο2
13/08/2015
Νομοσχέδιο: Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
πρακτικά
βίντεο
13/08/2015
Νομοσχέδιο: Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
πρακτικά
βίντεο
13/10/2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (1η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βουλευτή Δημητρίου Κ. Καμμένου στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
πρακτικά
βίντεο
13/10/2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (1η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων) ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή Δημητρίου Κ. Καμμένου στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
πρακτικά
βίντεο
14/10/2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - Ομιλία(1) Βουλευτή Δημητρίου Κ. Καμμένου)
πρακτικά
βίντεο
14/10/2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων- Ομιλία (2) Βουλευτή Δημητρίου Κ. Καμμένου)
πρακτικά
βίντεο
20/10/2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις».
πρακτικά
βίντεο
21/10/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016».
πρακτικά
βίντεο
22/10/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016».
πρακτικά
βίντεο
26/10/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 26-10-15 σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στα προεδρεία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊ
κών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων και με διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων λόγω της επίσκεψης του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βάλντι Ντομπρόφσκι.
πρακτικά
βίντεο
10/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 10-11-15 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα "την κύρωση των από 28- 6 έως 7- 10 δώδεκα πράξεων νομοθετικού περιεχομένου " στις 10-11-15
πρακτικά
βίντεο
18/11/2015
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 18-11-15 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών " Επείγουσες Ρυθμίσειςγια την εφαρμογή των δημοσιονομικών στόχων και των διαρθρωτικών μεταρυθμίσεων"
πρακτικά
βίντεο
25/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 25-11-15 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων,για την εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών " Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 (δεύτερη συνεδρίαση)"
πρακτικά
βίντεο
25/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 25-11-15 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με θέμα " Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νικόλαο Ξυδάκη, σχετικά με το Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016"
πρακτικά
βίντεο
26/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 26-11-15 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, για την εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών " Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 (τρίτη συνεδρίαση)"
πρακτικά
βίντεο
01/12/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 01-12-15 στη συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαικών Υποθέσεων σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EPML) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου με θέμα συζήτησης" τα εργασιακά θέματα"
πρακτικά
βίντεο
14/12/2015
1η Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου "Κύρωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
14/12/2015
2η Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου "Κύρωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
13/01/2016
Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 13-01-16 στη συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαικών Υποθέσεων και Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: " Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικ.έτος 2014 από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας κ.Νικόλαο Μηλιώνη"
πρακτικά
19/01/2016
1η Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας βάσει οδηγιών"
πρακτικά
βίντεο
19/01/2016
2η Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας βάσει οδηγιών"
πρακτικά
βίντεο
20/01/2016
1η Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 20-01-16 στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών
πρακτικά
βίντεο
20/01/2016
2η Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 20-01-16 στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών
πρακτικά
βίντεο
20/01/2016
3η Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 20-01-16 στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών
πρακτικά
βίντεο
20/01/2016
4η Ομιλία του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 20-01-16 στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών
πρακτικά
βίντεο
08/02/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 08-01-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών " Κύρωση : α) της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου" Ρύθμιση των κατεπειγόντων θεμάτων - παράλληλο πρόγραμμα"
πρακτικά
βίντεο
19/05/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 19-05-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
20/05/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 20-05-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
11/07/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 11-07-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2015-2016.
πρακτικά
βίντεο
20/09/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 20-09-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων"
πρακτικά
βίντεο
04/10/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 04-10-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών"
πρακτικά
βίντεο
19/10/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 19-10-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017"
πρακτικά
βίντεο
21/11/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 21-11-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών"
πρακτικά
βίντεο
24/11/2016
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 24-11-16 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017"
πρακτικά
βίντεο
10/01/2017
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 10-01-17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
07/02/2017
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 07-02-17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Kύρωση της Σύμβασης για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε"
πρακτικά
βίντεο
13/02/2017
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 13-02--17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στη συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016.
πρακτικά
βίντεο
28/02/017
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 28-02-17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με τη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2017.
πρακτικά
βίντεο
14/03/017
Εισήγηση του Βουλευτή Β΄Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 14-03-17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
01/11/2017
Εισήγηση του Η΄ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 01-11-17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 "
πρακτικά
βίντεο
02/11/2017
Εισήγηση του Η΄ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στις 02-11-17 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων"
πρακτικά
βίντεο

Close