Πρόταση για την καταγραφή, έλεγχο και επαναπατρισμό των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος

Με την ιδιότητά μου ως υπεύθυνος οικονομικών του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αλλά και Τομεάρχης Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) των ΑΝΕΛ στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, θεωρώ καθήκον μου να καταθέσω την παρακάτω πρόταση σχετικά με τα αποθέματα χρυσού της Ελλάδος, σύμφωνα πάντα και μόνο για το συμφέρον του έθνους μας και προσβλέποντας σε μία ομόφωνη διακομματική απόφαση υπέρ του ελέγχου και επαναπατρισμού των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος.

Α. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Τραπέζης Ελλάδος διαπιστώνονται τα εξής:

Α) Το απόθεμα σε χρυσό της ΤτΕ, το οποίο πράγματι είχε κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταφερθεί τελικά προς φύλαξη στην Τράπεζα της Αγγλίας, επαναπατρίστηκε σταδιακά μεταξύ των ετών 1946 και 1956. Πληροφόρηση γα το όλο θέμα περιέχεται στην ‘Εκθεση της ΤτΕ  για τα έτη 1941-46 , σε εκείνη για το έτος 1950 και σε μεταγενέστερες.

Β) Στις 31.12.2012 τα αποθέματα φυσικού χρυσού ήταν 3.760 χιλιάδες ουγγιές, αξίας 4,74 δις ευρώ, από τα οποία το ήμισυ φυλάσσεται στην ΤτΕ και το υπόλοιπο φυλάσσεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ελβετία.

Με το ξέσπασμα της κρίσης του 2010, αλλά και με την είσοδο της Ελλάδος στο Μνημόνιο μέσω των αφανών δανειακών συμβάσεων με τους εταίρους στην Ευρωζώνη αλλά και με το ΔΝΤ είχαμε προβλέψει και ενημερώσει τους πολιτικούς σχηματισμούς της Βουλής για την μελλοντική επιδείνωση του μακροοικονομικού και γεωπολιτικού κλίματος στην Πατρίδα μας. Μέρος του χρηματοοικονομικού νεοφιλελεύθερου αλλά και φεντεραλιστικού μοντέλου, υπό την πίεση των Βρυξελλών, είναι οι πολιτικές λιτότητας που απαιτούνται και επιβάλλονται από την ΕΕ την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και υλοποιούνται από την Ελληνική κυβέρνηση οι οποίες είναι αποδεδειγμένα ανεπαρκείς και αποτυχημένες και έχουν καταστρέψει την Πατρίδα μας χωρίς καμία ελπίδα βελτίωσης.

Ο τραπεζικός θεσμός της Τραπέζης της Ελλάδος έχει μια εξαιρετικά σημαντική και αν θέλετε ιστορική αποστολή, να είναι ο θεματοφύλακας και ο θησαυροφύλακας των νομισματικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών αποθεμάτων χρυσού. Σύμφωνα με στρατηγικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα αποθέματα αυτά αποτελούν απόλυτη εγγύηση και ανήκουν αλλά και ελέγχονται από τον κυρίαρχο Ελληνικό.

Ως νέος ψυχρός εάν θέλετε πόλεμος είναι πλέον ο χρηματοπιστωτικός και ο χρυσός παίρνει σταδιακά ένα σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με το World Gold Council, η Κίνα, οι Ινδίες και η Ρωσία έχουν αυξήσει σημαντικά τα επίσημα αποθέματα χρυσού, μεταξύ του 2007 και του 2014.

Αιτήσεις επαναπατρισμού, απογραφής και ελέγχου των κρατικών αποθεμάτων χρυσού έχουν υποβάλλει η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρές θεσμικές δυσκολίες ελέγχου και καταγραφής των αποθεμάτων χρυσού της ( 1.500 τόνοι) που φυλάσσονται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης στην Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας (374 τόνοι) και στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (445 τόνοι), με αποτέλεσμα στην συμφωνία επαναπατρισμού να περιλαμβάνονται μόνον 674 τόνοι (374 από Γαλλία και 300 από Ν Υόρκη) έως το 2020.

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το χρυσό της Γερμανίας:

Gold_GERMANY

 

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία ψηφοφορία αιτήματος από λαϊκό δημοψήφισμα της πρωτοβουλίας «Σώστε το χρυσό για την Ελβετία" του κόμματος UDC (Δημοκρατική Ένωση του Κέντρου), η οποία προβλέπει τον επαναπατρισμό των αποθεμάτων τους σε χρυσό στο έδαφός τους.

Β. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ

Με βάση τους παραπάνω λόγους και λόγω της ραγδαίας αύξησης του παγκόσμιου συστημικού κινδύνου, είναι υψίστης σημασίας για τη μελλοντική φερεγγυότητα και την επιβίωση του Ελληνικού Έθνους να ξεκινήσει άμεσα, μια λεπτομερής διαδικασία ελέγχου των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος,  αποτελέσματα της οποίας θα κοινοποιηθούν σε όλα τα κόμματα της Βουλής εντός 60 ημερών.

Η έκθεση αυτή πρέπει να λάβει την επικύρωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη εντεταλμένου Εισαγγελέα, και θα έχει περατωθεί στο προκαθορισμένο διάστημα των 60 ημερών.

Ο ενδελεχής και ολοκληρωμένος έλεγχος των αποθεμάτων χρυσού θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

  • Πλήρης απογραφή των ποσοτήτων χρυσού (117 τόνοι) όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΤτΕ αλλά και έλεγχος της ποιότητάς του (αύξων αριθμός, καθαρότητα, μπάρα «Good Delivery»-«καλής παράδοσης» ...). Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εξειδικευμένο Ελληνικό Ελεγκτικό φορέα (θα καθοριστεί με ομόφωνη απόφαση διακομματικά). Η απογραφή αυτή, θα πρέπει να δηλώνει και τον φυσικό χώρο στον οποίο φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Έλεγχος δέσμευσης ή και αμετάκλητης εγγύησης των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος σε άμεση ή και έμμεση σχέση τόσο με στις επίσημες όσιο και σε τυχόν μυστικές ή αφανείς δανειακές συμβάσεις ( διακρατικές, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης ) ή και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στην περίπτωση αυτή, ο ολοκληρωμένος έλεγχος θα πρέπει να περιέχει τις ρήτρες και τους όρους στις σχετικές συμβάσεις.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξεταστούν τα παρακάτω:

  • Υπάρχει αλλαγή  όσον αφορά στη διαχείριση και φύλαξη των αποθεμάτων χρυσού μετά το πέρασμα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό-SSM, της εποπτείας των 4 συστημικών τραπεζών από 4ης Νοεμβρίου 2014 ;
  • Υπήρξαν ανεξάρτητοι έλεγχοι των αποθεμάτων χρυσού εντός των τελευταίων 70 ετών και ποιά τα αποτελέσματά τους.
  • Αληθεύουν δημοσιεύματα εξωτερικού ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δώσει 30,7 τόνους χρυσού ως εγγύηση στο ΔΝΤ για την δανειακή διευκόλυνση των συμβάσεων του 2010 ;
  • Ποιά είναι η διαδικασία για την αγορά και πώληση των αποθεμάτων χρυσού και πώς λαμβάνεται αυτή η απόφαση ;

Ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ενεργητικού των διεθνών νομισματικών αποθεμάτων. Για τους Έλληνες πολίτες, ο Δκτης της ΤτΕ θεωρείται ο τελικός εγγυητής της ασφάλειας των αποθεμάτων χρυσού για μια εθνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, η ευθύνη του είναι τεράστια και απόλυτη.

Τέλος, ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου και την συνολική εικόνα που θα αποκομίσουμε, σας καλώ σε άμεση δράση στα κάτωθι:

  • Επείγον επαναπατρισμός επί Ελληνικού εδάφους όλων των αποθεμάτων χρυσού μας που βρίσκονται στο εξωτερικό.
  • Σε άμεση διακοπή κάθε -τυχόν- προγράμματος πωλήσεων χρυσού.
  • Σταδιακή ανακατανομή σημαντικού μέρους (ποσοστού %) των συναλλαγματικών αποθεμάτων στον ισολογισμό της ΤτΕ υπέρ του χρυσού με αγορά χρυσού - με δεδομένη την σημαντική μείωση στις διεθνείς τιμές/ουγκιά -.
  • Αναστολή κάθε δανειακής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί με δέσμευση ή φέρει σε ρίσκο τα αποθέματα χρυσού της Ελλάδος.

Η άμεση εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι κρίσιμη για το μέλλον της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομική εξαθλίωση σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσμια.

Θα πρέπει ομόφωνα να αναλάβουμε αυτό το τεράστιο έργο του ελέγχου και επαναπατρισμού των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος, ενός εθνικού θησαυρού και δικλείδα ασφαλείας της λειτουργίας της οικονομίας μας.

Είναι μία πατριωτική πράξη. Απαιτείται θάρρος και διαύγεια στην υπεράσπιση του γενικού Εθνικού συμφέροντος της χώρας μας.

Το διακύβευμα είναι υψηλό, αυτό είναι το μέλλον και η επιβίωση της  Ελλάδος!


Μπορείτε να κάνετε download την πρότασή μου πατώντας εδώ.

 

Close