Βιβλιοθήκη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πλήθος αρχείων οικονομικού και ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος (μελέτες, αναλύσεις, αποφάσεις, νομοθετήματα κ.λπ.) από την Ελλάδα αλλά και τη διεθνή κοινότητα για ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Ημερ.
Πηγή
Θέμα
Μάιος 2012
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔιαδικασία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών (Δεκέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2014, ενοποιημένη βάση)
Μάιος 2012
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣImpairment losses on Greek Government Bonds (GCBs) and state-related loans under the PSI
Δεκέμβριος 2012
Συμμετοχή ασφαλιστικών φορέων του Δημοσίου στο PSI
26/5/2015
ΟΑΣΑΟΑΣΑ - Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού (Αρχές)
26/5/2015
ΟΑΣΑΟΑΣΑ - Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού (Κατευθυντήριες)
30/6/2015
ΟΔΔΗΧΔελτίο Δημοσίου Χρέους Αρ. 78 Ιούνιος 2015
12/7/2015
BRUEGELPreserving the Greek financial sector
14/7/2015
NOMURAEU refuses to acknowledge mistakes made in Greek bailout
14/7/2015
IMFAn update of IMF Staff's Preliminary Public Debt Sustainability Analysis
14/8/2015
EUROSTATΤο αποτέλεσμα των μέτρων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ του 2009
14/8/2015
EUROSTATΜέτρα εξυγίανσης στην Ελλάδα, σε δις €, σε τιμές του 2010
14/8/2015
EUROSTATΗ επίδραση των Μέτρων στο ΑΕΠ της Ελλάδας
04/8/2017
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Ενημερωτικό για την Υποβολή Αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Close