Χρήσιμοι σύνδεσμοι (links)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας αριθμός συνδέσμων με πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

α/α
Σύνδεσμος (link)
1
Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛΛ.)
2
Ελληνικό Κοινοβούλιο
3
Προεδρία της Δημοκρατίας
4
Σύνθεση της Κυβέρνησης
5
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)
6
Το Σύνταγμα της Ελλάδος
7
Διαύγεια
8
Ευρωπαϊκή Ένωση
9
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
10
Γραφείο Ενημέρωσης για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα
11
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
12
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
13
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
14
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ
15
Ηνωμένα Έθνη

Close