Επισκόπηση

Ακολουθούν τα στοιχεία απολογισμού του κοινοβουλευτικού έργου του Βουλευτή την περίοδο Φεβρουάριος 2015-Αύγουστος 2015.

Ο συνολικός αριθμός των κοινοβουλευτικών ελέγχων ανήλθε στους 104.

DKK_parliament_report2

Επίσης ο Βουλευτής αποτέλεσε μέλος των παρακάτω επιτροπών:

καθώς και εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝ.ΕΛ. στα παρακάτω σχέδια νόμου:

  • «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας»
  • «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
    των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»
  • «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35)»
  • «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
  • «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)»
  • «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»

Το σύνολο των ομιλιών του σε Επιτροπές και συζητήσεις Σχεδίων Νόμου ανήλθε σε εννιά (9).

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) τον πλήρες κατάλογο με το σύνολο του κοινοβουλευτικού ελέγχου του Βουλευτή εδώ.

 

Close