Πολιτικό στίγμα

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται σημαντικές πρωτοβουλίες-δηλώσεις που φανερώνουν το πολιτικό στίγμα του Βουλευτή.

Δήλωση στις 2 Ιουλίου 2015 για άµεση απόσυρση του δηµοψηφίσµατος και επανέναρξη διαπραγµατεύσεων

Δήλωση στις 2 Ιουλίου 2015 για τα κοµβικά σηµεία συνέχισης διαπραγµάτευσης

Close