Αναφορές-σχόλια από ΜΜΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  επιλεγμένες σημαντικές αναφορές - σχόλια για το Βουλευτή σε ΜΜΕ.

Ημερ.
Έντυπο
Αναφορά
22/05/2015
Deal News
Πληρώσαμε 17,5 δις € στα Μνημόνια
26/05/2015
Αυγή
Δε ζήτησαν Εγκαίρως τα Ευρωπαϊκά κονδύλια για τους μετανάστες
29/05/2015
Deal News
Στα 45 δις € τα χαρτονομίσματα των Ελλήνων
10/06/2015
Ελεύθερη Ώρα
Αύξηση Bonus για συνεπείς φορολογούμενους
12/06/2015
Ακρόπολη
Έρευνα για τη ΜΚΟ Παπαμιμίκου
12/06/2015
Εφημερίδα των Συντακτών
Υπηρεσίες Παπαμιμίκου
03/07/2015
Deal News
Απόσυρση του Δημοψηφίσματος
16/11/2015
KONTRA NEWS
1. ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ VOLKSWAGEN

Close