Προτάσεις

Ακολουθεί για δημόσιο διάλογο ένα σύνολο προτάσεων του Βουλευτή προς μελλοντική υλοποίηση-εφαρμογή από την Κυβέρνηση.

Close