Δηλώσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  δηλώσεις του Βουλευτή.

Ημέρ.
Θέμα
02/07/2015
Άµεση απόσυρση του δηµοψηφίσµατος και επανέναρξη διαπραγµατεύσεων
02/07/2015
Κοµβικά σηµεία συνέχισης διαπραγµάτευσης
03/07/2015
Η πραγµατική θέση της Γερµανικής Κυβέρνησης για τη βιωσιµότητα και το κούρεµα του ελληνικού χρέους
06/07/2015
Ένταξη παράτασης ΕΣΠΑ 2007-2013 στο πακέτο ελληνικών προτάσεων στη νέα διαπραγµάτευση
24/07/2015
Ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Close